Vindrosen Konsult Bengt Sundbaum
2012-12-13

En procent av Sveriges befolkning står för 63 procent av alla våldsbrott!

… men redan i barnaåren går det att identifiera vilka barn som är i riskzonen för att höra till den där enstaka procenten!
Detta är ganska väl känd kunskap som nu bekräftas av Märta Wallinius avhandling Aggressive Antisocial Behaviour. Clinical, kognitive and behavioral covariates of its persistense. Aggressivt beteende i ung ålder, tidig brottsdebut och skolmisslyckande är några av de viktigaste riskfaktorerna liksom att vara av manligt kön och ha föräldrar med kriminell eller psykisk problematik.
Unga pojkar som hör till riskgruppen skulle alltså kunna identifieras redan i grundskolan. Det är viktigt att försöka behålla dessa ungdomar så länge som det är möjligt i deras vanliga skolmiljö. Att förvisa dem till särskilda institutioner tillsammans med andra ungdomar med problem förvärrar oftast beteendeproblemen.

För att behålla dessa ungdomar i “vanliga” skolan krävs emellertid rejält med extra resurser för att kunna sätta in forskningsbaserade förebyggande insatser såväl i skolan som i hemmet. Men tänk vad mycket pengar och mänskligt lidande samhället skulle kunna spara!

Så har vi råd att låta bli?