Vindrosen Konsult Bengt Sundbaum
2012-12-11

Mot bättre vetande

Internationellt finns en hel del forskningsbaserad kunskap, t. ex. Visible learning av John Hattie, om hur skolan ska vara organiserad och undervisningen bedrivas för att skapa bästa möjliga förutsättningar för studieframgång hos eleverna.
Det finns också en hel del erfarenheter från framgångsrika skolutvecklingsstrategier, t. ex. i McKinsey-rapporten och erfarenheter från Ontario. I skriften “Mot bättre vetande”, som du kan ladda ner här, har jag sammanfattat en del av den internationella forskningen om skolframgång och skolutveckling.

Mot bättre vetande