Vindrosen Konsult Bengt Sundbaum
2012-12-11

Livskunskap i nya läroplanen, Lgr11

Skolan har enligt läroplan och skollag i uppdrag att främja ett gott socialt klimat, främja ungas sociala kompetens och utveckling till harmoniska, ansvarstagande individer och samhällsmedborgare som kan hantera sin tillvaro på ett bra sätt och dela de grundläggande värderingar vårt samhälle vilar på.  I den nya lärolanen, Lgr11, för grundskolan kallas denna del av skolans uppdrag för värdegrunden. I många skolor talar man istället om livskunskap som till ganska stor del överensstämmer med läroplanens värdegrundsuppdrag.
Vilken benämning man än väljer ger skolans styrdokument uttryck för höga ambitioner avseende skolans uppdrag att ge unga kunskaper och förutsättningar att forma sina liv utifrån de grundläggande värderingar som vårt samhälle vilar på och möta de utmaningar som möter dem i livet. I bifogad pdf-fil finns en sammanfattning av livskunskaps- eller värdegrundsfrågorna i den nya läroplanen (inkl kursplanerna för de olika ämnena).

Livskunskap i Lgr 11 pdf