Vindrosen Konsult Bengt Sundbaum
2012-12-13

En procent av Sveriges befolkning står för 63 procent av alla våldsbrott!

… men redan i barnaåren går det att identifiera vilka barn som är i riskzonen för att höra till den där enstaka procenten! Detta är ganska väl känd kunskap som nu bekräftas av Märta Wallinius avhandling Aggressive Antisocial Behaviour. Clinical, kognitive and behavioral covariates of its persistense. Aggressivt beteende i ung ålder, tidig brottsdebut och skolmisslyckande är [...]

Läs mer...

2012-12-11

Sämre läsförmåga hos eleverna åk 4

Enligt Pirls och Timss, två stora internationella mätningar i läsförmåga respektive kunskaper i matematik och naturvetenskap, har fjärdeklassarnas läsförmåga försämrats, men deras kunskaper i naturvetenskap har förbättrats.  Att kunskaperna i naturvetenskap har förbättrats är givetvis positivt men den försämrade läsförmågan oroar också ur ett hälsoperspektiv. Det finns ett samband mellan skolprestationer, i synnerhet att kunna läsa och räkna, [...]

Läs mer...

2012-10-25

Är det rätt att ge lärare på lågpresterande skolor lägre löneökningar?

Stockholms stad har, enligt en artikel i DN (25 okt.), beslutat att lärarna i de sju lägst presterande skolorna ska få mindre löneökningar än majoriteten av skolorna. Är inte detta en form av kollektiv bestraffning, t.o.m. snudd på kränkande särbehandling? I DN:s reportage säger lärare i de drabbade skolorna: ”Det är inte pengarna som är [...]

Läs mer...

2011-03-21

Ger katederundervisning bättre studieresultat för eleverna?

 Jan Björklunds DN debattartikel den 13 mars 2011 om katederundervisningens återinförande har skapat mycket diskussion.   Vilka faktorer relaterade till läraren bidrar då enligt skolforskningen till studieframgång hos eleverna? Nedanstående rapporter/böcker ger åtminstone en vägledning:   I en rapport från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU).Den svenska utbildningspolitikens arbetsmarknadseffekter. Vad säger forskningen?  refereras en systematisk litteraturinventering av [...]

Läs mer...