Vindrosen Konsult Bengt Sundbaum

Bengt Sundbaum, pedagog och folkhälsovetare

Skolan och ungas välbefinnande och hälsa har gått som en röd tråd genom mitt yrkesverksamma liv. Dels under 20 års arbete som ämneslärare. Dels under dryga 15 år på Statens folkhälsoinstitut där mitt fokus låg på förebyggande och främjande insatser för barn och unga, bland annat som projektledare för ett regeringsuppdrag "Skolan förebygger" (2005-2007).

Min ämneslärarexamen har jag kompletterat med en master i folkhälsovetenskap vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. Ett drygt halvårs uppdrag som sekreterare i regeringens föräldrastödsutredning samt ett års arbete med barns psykiska hälsa på Socialstyrelsens utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa medförde en ytterligare kompetensbreddning. Under 2010 har jag, på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut, skrivit en bok om skolans undervisning om alkohol, narkotika, dopning och tobak (Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och alkohol).

Idag är jag framför allt engagerad med utbildning, textproduktion och utbildnings- och föreläsningsverksamhet inom Vindrosen Konsult AB.